Bir kimsenin rüyada cokey görmesi, yol­culuğa işaret olarak yorumu yapılır. Çünkü rüyada görülen at, bir yola gitmek için binilir. Rüyasında bir cokeyin kendisini ata binerken görmüşse, uzun soluklu bir yolculuğa yani seyahate çıkacağına


Rüyada Cihad Görmek Rüyasında kendisini cihad ediyor gören kimse, çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için gay­ret gösterdiğine, güzel ve iyi sözlerle anıldığına işa­retle yorumlanır. Rüyada cihad etmeye çıktığını


Rüyada Cilacı Görmek Rüyada bir şeyleri cilaladığını veya parlat­tığını görmek, devletin herhangi bir kurumunda hizmete giriliceğine ve bundan hayır ve menfaat görüleceğine işaretle delalet eder.

Rüyada Cilt Görmek Rüyada cilt görmek ise, devlet dairelerinde işle­rinizin yolunda gideceğine işaretle yorumlanır. Rüyada kitap ciltlediğini görmek Hayırlı ve doğruluk işareti olarak görülmüş ve yorumlanmıştır. Rüyada


Rüyada cima görmek ne anlama gelir? Rüyada cinsel ilişkide bu­lunduğunu görmek, yardım ve büyük bir mevkiye işaretle tabir olunur. Eğer bu rüyayı gören kimse, uyandığında bu münâsebetin guslü gerektiren bir belirtisini


Rüyada cimri görmek ne anlama geliyor, rüyada görülen cimri ne şekilde tabir edilir nasıl yorumlanır? Rüyada görülen cimri ve cimrilik ile ilgili rüyalar iyi değildir. Çünkü cimrilik ilacı olmayan bir hastalıktır.


Rüyada cin çarpması görmek ne anlama geliyor? Rüyada görülen cin çarpması ne şekilde tabir edilir? Rüyada kendisini cin çarptığını ve aklının başından gittiğini ve yere yıkıldığını gör­mek, iyiye ve hayra


Rüyada cin suresi görmek ne anlama geliyor ve ne şekilde tabir edilir? İbn-i Kesîr’in yorumu: Bu mübarek sû­reyi rüyada gören kimse, zâlimlerle, merhametsiz gad­darlarla çok uğraşır, mücadele eder ve cin şerrinden


Rüyada cinnet görmek ne anlama gelir ve ne şekilde tabir edilir? Bir kimsenin rüyada cinnet geçirdiğini görmesi, iyi sayılmaz. Rüya sahibinin gaflet içinde kendini bilmez, maddî ve manevî sıkıntılar içinde bunaldığına


Rüyada cinsel organlar görmek ne anlama gelir ve ne şekilde nasıl yorumu yapılır? Rüyada cinsel organı olma­yan bir erkek görmek, çocuğunun olmayacağına, nesilsiz, evlatsız kalınacağına işarettir. • RüyadaCopyright © 2012 Bu site rüya tabirleri hakkında ücretsiz hizmet vermektedir.